Taekwon-Do vereniging Chang Hun Boxmeer

Taekwon-Do vereniging Chang Hun Boxmeer
Lestijden
Lestijden
Agenda
Agenda
Oorsprong
Oorsprong
Inschrijven
Inschrijven

Taekwon-Do vereniging "Chang Hun" beoefent de stijl welke omstreeks 1965 in Nederland geïntroduceerd werd, de zogenaamde "Chang Hun" stijl.
Het bestuur stelt een beleid samen om het Taekwon-Do optimaal te kunnen beoefenen. De vereniging staat onder leiding van rijkserkende Taekwon-doleraren, zodat verantwoord onderricht gewaarborgd is en is nationaal en internationaal erkend. Degenen, die zich geheel gaan richten op het Taekwon-Do worden in staat gesteld om gemiddeld twee maal per jaar, na overleg met de leraar, een examen af te leggen (theorie en praktijk).
De vereniging "Chang Hun" organiseert voor haar leden regelmatig activiteiten, zoals wedstrijden, speciale trainingen, een trainingsweekend en bijzondere activiteiten voor de jeugdleden. Daarnaast kunnen gevorderden landelijke cursussen volgen.

Direct inschrijven?

U wilt zich direct inschrijven voor het volgen van Taekwon-Do lessen bij vereniging Chang Hun Boxmeer? Maak dan eenvoudig gebruik van ons inschrijfformulier.

Naar inschrijfformulier

Contact opnemen

Taekwon-do geboden
& regels van Chang Hun

Beleefdheid

Integriteit

Volhoudendheid

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijke Geest