Taekwon-Do Kids

Voor de kinderen van 6 t/m 8 jaar voert Tigers4life het Taekwon-Do Kids ontwikkelingsprogramma uit voor Taekwondovereniging Chang Hun. Dit programma is gericht op het onderwijzen van ITF taekwon-do en alle belangrijke facetten die daar bij horen. Zo komen de taekwon-do grondbeginselen (beleefdheid, zelfbeheersing, doorzettinsvermogen, eerlijkheid en respect) uitgebreid aan bod tijdens de lessen. Ook worden belangrijke sociale en maatschappelijke thema’s behandeld zoals: ‘omgaan met pesten’, ‘samenwerken’, ‘verantwoordelijkheid en leiderschap’, ‘omgaan met vreemden’ en ‘Noodsituaties’.

Het doel van het Taekwon-Do Kids ontwikkelingsprogramma is om kinderen door middel van spelletjes en oefeningen vaardigheden aan te leren die de fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling bevorderen. Aan de hand van gestructureerde lesprogramma’s worden kinderen spelenderwijs klaargestoomd voor een hogere taekwon-do graduatie.

Het Taekwon-Do Kids programma maakt gebruik van een thuiswerkboek waarin veel aandacht is voor de interactie tussen kind, ouder, sportclub en basisschool. De leuke en leerzame opdrachten stimuleren de kinderen om ook buiten de lessen om bezig te zijn met de belangrijke sociale en maatschappelijke thema’s.

Bij een Taekwon-Do Kids lidmaatschap dient u ook lid te worden van ITF Nederland. De landelijke ITF Taekwon-Do organisatie.

Kennismakingscursus en lidmaatschap Taekwon-Do Kids

Jonge kinderen hebben vaak wat langer tijd nodig om aan de nieuwe omgeving te wennen. Daarom bieden wij een kennismakingscursus van 4 lessen aan. Tijdens deze lessen heeft uw kind rustig de tijd om aan de omgeving en de andere kinderen uit de groep te wennen.

U dient zicht vooraf voor de kennismakingscursus aan te melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@tigers4life.nl dan ontvangt u het benodigde aanmeldingsformulier voor de kennismakingscursus. De kosten van de kennismakingcursus bedragen 15 euro. Deze kosten worden rechtstreeks en contant geïnd door Tigers4life.

Na de vier kennismakingslessen kunt u vrijblijvend beslissen of u lid wilt worden van Chang Hun. Aanmelding van leden vindt plaats via deze website. De kosten van de contributie bedragen 20 euro per maand en er is een bijdrage van 25 euro per jaar vereist voor het lidmaatschap van onze bond ITF Nederland. Daarnaast dient u bij een lidmaatschap Chang-Hun voor de Taekwon-Do Kids eenmalig het startpakket met daarin pak, band, thuiswerkboekje en examensyllabus aan te schaffen. De kosten voor het startpakket zijn € 65,-.

Nota bene: de Gemeente Boxmeer kent een minimabeleid, wat inhoudt dat er o.a. tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt voor sportende kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimumloon. Om een beroep te kunnen doen op deze regeling moet er een formele aanvraag voor bijzondere bijstand worden gedaan. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op de Website van gemeente Boxmeer via: Gemeenteloket > Producten en diensten > Bijzondere bijstand.

Lestijden/Locatie

Lestijden
Taekwon-Do Kids: zaterdag 12.30 – 13.30

De lessen worden gegeven op onderstaand adres.

Oranjestraat 17
5831 CP Boxmeer

Vakanties
Tijdens de meeste schoolvakanties gaan de lessen gewoon door. Alleen in de kerstvakantie en de zomervakantie zijn er geen lessen. De exacte vakantiedata kunt u terug vinden in de agenda zoals vermeld op de site van Tigers4life.

Direct inschrijven?

U wilt zich direct inschrijven voor het volgen van Taekwon-Do lessen bij vereniging Chang Hun Boxmeer? Maak dan eenvoudig gebruik van ons inschrijfformulier.

Naar inschrijfformulier

Contact opnemen

Taekwon-do geboden
& regels van Chang Hun

Beleefdheid

Integriteit

Volhoudendheid

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijke Geest