Examenreglement

De leraar en assistent leraar beslissen gezamenlijk of iemand op examen mag aan de hand van de kennis van de technische stof.
De exameneisen van de kub graden staan op deze website en in het boekje voor wat betreft de technische stof.
Wij hebben alleen de 2de slip als extra stimulans toegevoegd, in de praktijk is dit alleen voor de 2e gele slip of de 2e groene slip en alleen voor jeugdleden.

Het is verplicht om, vanaf gele band tussen 2 examens in, aan twee sparringswedstrijden mee te doen. Dit geldt voor de volgende bandkleuren:

 • Van geel naar groene slip
 • Van groene slip naar groene band
 • Van groene band naar blauwe slip
 • Van blauwe slip naar blauwe band dus de B categorie

Voor de A categorie gelden dezelfde eisen alleen moeten dan ook nog de helft van de kadertrainingen gevolgd worden.

 • Van blauwe band naar rode slip
 • Van rode slip naar rode band
 • Van rode band naar zwarte slip
 • Van zwarte slip naar 1e dan

Als er, gelijktijdig met de kadertrainingen, een landelijke technische of wedstrijd training gehouden wordt, kan deze ook bezocht worden en telt deze ook als een kadertraining mee voor het examen.

Als iemand aan een wedstrijd deelneemt als scheidsrechter geldt dit als deelname aan een wedstrijd.
Als iemand als coach mee gaat naar een wedstrijd geldt dit als deelname aan een wedstrijd.

De controle zal gaan plaatsvinden aan de hand van de inschrijfformulieren voor wedstrijden die de trainers, Mariska of Bram gaan bijhouden en bewaren. En de trainer verzamelt de gegevens van de kadertrainingen.

Voor de veteranen geldt technisch voor de B en A klasse hetzelfde als voor de rest.
Voor de wedstrijden geldt dat men zich tussen 2 examens in op een andere manier in kan zetten voor de volgende activiteiten bijvoorbeeld :

 • Het organiseren van activiteiten
 • Het scheidsen of coachen bij wedstrijden
 • Het fungeren als organisatiehulp bij wedstrijden
 • Het helpen bij demonstraties

En voor deelname aan andere activiteiten kan overlegd worden met het bestuur of deze activiteit als vervanging voor een wedstrijd mag gelden.

Voor de examens van de dangraadhouders beslist Sahyun Beurskens.Verder moeten de dangraadhouders hun dangraadexamen afleggen volgens de reglementen van de dangraadcommissie van ITF-Nederland.

Ook voor dangraadhouders geldt dat het bezoeken van technische- en wedstrijdtrainingen die op hetzelfde moment plaatsvinden als een kadertraining, gelijkgesteld zijn aan het bezoeken van een kadertraining. Voor deelname aan wedstrijden geldt hetzelfde als de regels voor de kubgraadhouders. Er moeten twee wedstrijden gevolgd worden, of men moet zich inzetten als coach of scheidsrechter.

Voor alle bijzondere gevallen geldt dat het bestuur beslist of deze personen wel of niet op examen mogen. Dit geldt zowel voor dangraad als kubgraad examens.

Voor alle examens dient vooraf een eigen bijdrage van €10,00 betaald te zijn. Dit is voor registratie bij de bond, het diploma en nieuwe band.

Direct inschrijven?

U wilt zich direct inschrijven voor het volgen van Taekwon-Do lessen bij vereniging Chang Hun Boxmeer? Maak dan eenvoudig gebruik van ons inschrijfformulier.

Naar inschrijfformulier

Contact opnemen

Taekwon-do geboden
& regels van Chang Hun

Beleefdheid

Integriteit

Volhoudendheid

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijke Geest