Groetprocedure

Groeten bij Taekwon-Do

Bij Taekwon-Do horen bepaalde omgangs- en beleefdheidsvormen. Het groeten behoort tot de beleefdheidsvormen. Het groeten is een vorm van het uiten van respect en vriendelijkheid. Men groet de ander uit beleefdheid, uit respect. Dit gebeurt als regel bij het komen en het gaan en bij het begin en het einde van een (partner)oefening.

Een groet heeft uiteraard pas waarde als daaraan inhoud wordt gegeven en als daarmee ook voldaan wordt aan de verwachting van de ander. Daarom dient het groeten op een correcte en precieze wijze te gebeuren, dus niet gehaast of nonchalant.

De buiging

De buiging bestaat eigenlijk uit 2 delen; Charyot en Kyong Ye. De uitgangspositie is de rusthouding met de handen op de rug en de benen iets uit elkaar dan komen de volgende commando’s met acties:

Charyot

Charyot is een commando en betekent dat je in de houding gaat staan:

 1. De voeten staan met de hakken tegen elkaar in een hoek van 45 graden.
 2. De armen zijn licht gebogen en hangen natuurlijkerwijs naar beneden; de vuisten zijn licht gespannen.
 3. De ogen en het hoofd zijn naar voren gericht (de kant op waar je naar buigt).

Kyong Ye

Kyong Ye is een commando en geeft aan dat je nu gaat buigen:

 1. Buig het lichaam 15 graden naar voren.
 2. De ogen blijven gericht op de tegenstander / partner.

De aanspreektitels

De aanspreektitels van de instructeurs zijn als volgt:

 • Boosabum (nim): aanspreektitel van een assistent instructeur in Taekwon-Do, iemand van 1e t/m 3e Dan;
 • Sabum (nim): aanspreektitel van een instructeur in Taekwon-Do, iemand van 4e t/m 6e Dan;
 • Sahyun (nim): aanspreektitel van een Meester in Taekwon-Do, iemand met 7e of 8e Dan;
 • Saseong (nim): aanspreektitel van een Grootmeester in Taekwon-Do, iemand met de 9e Dan.

Nim is afgeleid van Nimjae en betekent 'respect'.
Ke betekent 'gezicht naar de instructeur'.

De groetprocedure

Als er een foto van Generaal Choi Hong Hi hangt dan groeten we bij aanvang van de les eerst de grondlegger en dat gaat als volgt:

 • Charyot = attentie in de houding gaan staan
 • Changnika nimke = gezicht naar de gerespecteerde grondlegger
 • Kyong Ye = Buig

Daarna gaan we over tot het groeten van de leraar. Iedereen staat al in de houding dus Charyot is nu niet meer nodig.
Het groeten van de leraar gaat dan als volgt (afhankelijk van zijn/haar graduatie):

 • Boosabum nim ke = gezicht naar de gerespecteerde assistentleraar (I, II, III dan) of
 • Sabum nim ke = gezicht naar de gerespecteerde leraar (IV, V, VI dan) of
 • Sahyun nim ke = gezicht naar de gerespecteerde master (VII, VIII dan) of
 • Saseong nim ke = gezicht naar de gerespecteerde grootmeester (IX dan) en dan weer
 • Kyong Ye = Buig

Hangt er geen portret van Generaal Choi Hong Hi in de dojang, dan is de procedure als volgt:

 • Charyot = Attentie in de houding gaan staan
 • Boosabum nim ke = gezicht naar de gerespecteerde assistentleraar (I, II, III dan)
 • Sabum nim ke = gezicht naar de gerespecteerde leraar (IV, V, VI dan) of
 • Sahyun nim ke = gezicht naar de gerespecteerde master (VII, VIII dan) of
 • Saseong nim ke = gezicht naar de gerespecteerde grootmeester (IX dan) en dan weer
 • Kyong Ye = Buig

Verder is internationaal het gebruik dat na elke groetprocedure de leden antwoorden met Taekwon, behalve bij de groet naar de grondlegger, deze is namelijk alleen in geest aanwezig.

Direct inschrijven?

U wilt zich direct inschrijven voor het volgen van Taekwon-Do lessen bij vereniging Chang Hun Boxmeer? Maak dan eenvoudig gebruik van ons inschrijfformulier.

Naar inschrijfformulier

Contact opnemen

Taekwon-do geboden
& regels van Chang Hun

Beleefdheid

Integriteit

Volhoudendheid

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijke Geest